Oferta

 


Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa:

 • prowadzenie rejestrów podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji przychodów ryczałt;
 • ewidencja, rejestry i deklaracje VAT;
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia;
 • przygotowanie rozliczeń podatkowych;
 • roczne rozliczenie podatku dochodowego z działalności.

 

ZUS, kadry i płace:

 • prowadzenie rozliczeń z ZUS pracodawcy (w pełnym zakresie);
 • sporządzanie list płac, ewidencja wynagrodzeń;
 • naliczanie składek ZUS za pracowników oraz wszelkich rozliczeń wobec ZUS z pracownikami w ramach zawartych umów;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych z pracownikami;
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników.

 

Inne usługi:

 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej;
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie księgowym do banków i instytucji;
 • sprawozdania do GUS;
 • sporządzanie dodatkowych dokumentów np. not korygujących lub pomoc w wystawianiu faktur, faktur korygującyh i innych dokumentów.